Mua bán nhà đất căn hộ Hồ Chí Minh

Hiển thị 20 trong số 22
project introduction
BlUE SKY ĐỘC QUYỀN
0
 • 154m2
Căn hộ 154 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có 4 phòng tắm và 4 phòng ngủ
Vinhomes Central Park, Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
project introduction
BlUE SKY ĐỘC QUYỀN
0
 • m2
Căn hộ m2 tại dự án Vinhomes Central Park có 2 phòng tắm và 2 phòng ngủ
Vinhomes Central Park, Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
project introduction
BlUE SKY ĐỘC QUYỀN
0
 • m2
Căn hộ m2 tại dự án Vinhomes Central Park có 4 phòng tắm và 4 phòng ngủ
Vinhomes Central Park, Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
project introduction
BlUE SKY ĐỘC QUYỀN
0
 • m2
Căn hộ m2 tại dự án Vinhomes Central Park có 2 phòng tắm và 2 phòng ngủ
Vinhomes Central Park, Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
project introduction
BlUE SKY ĐỘC QUYỀN
0
 • m2
Căn hộ m2 tại dự án Vinhomes Central Park có 2 phòng tắm và 2 phòng ngủ
Vinhomes Central Park, Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
project introduction
BlUE SKY ĐỘC QUYỀN
0
 • 80m2
Căn hộ 80 m2 tại dự án Vinhomes Central Park có 2 phòng tắm và 2 phòng ngủ
Vinhomes Central Park, Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
project introduction
BlUE SKY ĐỘC QUYỀN
0
 • m2
Căn hộ m2 tại dự án Vinhomes Central Park có 3 phòng tắm và 3 phòng ngủ
Vinhomes Central Park, Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
project introduction
BlUE SKY ĐỘC QUYỀN
0
 • m2
Căn hộ m2 tại dự án Vinhomes Central Park có 4 phòng tắm và 4 phòng ngủ
Vinhomes Central Park, Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
project introduction
BlUE SKY ĐỘC QUYỀN
0
 • m2
Căn hộ m2 tại dự án Vinhomes Central Park có 2 phòng tắm và 2 phòng ngủ
Vinhomes Central Park, Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
project introduction
BlUE SKY ĐỘC QUYỀN
0
 • m2
Căn hộ m2 tại dự án Vinhomes Central Park có 3 phòng tắm và 3 phòng ngủ
Vinhomes Central Park, Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
project introduction
BlUE SKY ĐỘC QUYỀN
0
 • m2
Căn hộ m2 tại dự án Vinhomes Central Park có 1 phòng tắm và 1 phòng ngủ
Vinhomes Central Park, Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
project introduction
BlUE SKY ĐỘC QUYỀN
0
 • m2
Căn hộ m2 tại dự án Vinhomes Central Park có 2 phòng tắm và 2 phòng ngủ
Vinhomes Central Park, Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
project introduction
BlUE SKY ĐỘC QUYỀN
0
 • m2
Căn hộ m2 tại dự án Vinhomes Central Park có 2 phòng tắm và 2 phòng ngủ
Vinhomes Central Park, Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
project introduction
BlUE SKY ĐỘC QUYỀN
0
 • m2
Căn hộ m2 tại dự án Vinhomes Central Park có 1 phòng tắm và 1 phòng ngủ
Vinhomes Central Park, Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
project introduction
BlUE SKY ĐỘC QUYỀN
0
 • m2
Căn hộ m2 tại dự án Vinhomes Central Park có 2 phòng tắm và 2 phòng ngủ
Vinhomes Central Park, Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
project introduction
BlUE SKY ĐỘC QUYỀN
0
 • m2
Căn hộ m2 tại dự án Vinhomes Central Park có 2 phòng tắm và 2 phòng ngủ
Vinhomes Central Park, Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
project introduction
BlUE SKY ĐỘC QUYỀN
0
 • m2
Căn hộ m2 tại dự án Vinhomes Central Park có 3 phòng tắm và 3 phòng ngủ
Vinhomes Central Park, Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
project introduction
BlUE SKY ĐỘC QUYỀN
0
 • m2
Căn hộ m2 tại dự án Vinhomes Central Park có 2 phòng tắm và 2 phòng ngủ
Vinhomes Central Park, Nguyễn Hữu Cảnh, Vinhomes Central Park, Phường 22, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Vietnam
project introduction
BlUE SKY ĐỘC QUYỀN
0
 • m2
Căn hộ m2 tại dự án Ruby-SG Pearl có phòng tắm và phòng ngủ
Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
project introduction
BlUE SKY ĐỘC QUYỀN
0
 • m2
Căn hộ m2 tại dự án Ruby-SG Pearl có phòng tắm và phòng ngủ
Phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Quận Bình Thạnh